Tüketici Danışma Hattı : 0850 252 52 52


Piliç Eti Üretimi

Beyza markası altında piliç eti üretimi 1999 yılında Adana’da yer alan kesimhanede başlamıştır. Üretime başlandığında saatte 4.000 adet ve günde 10.000 adet kesim yapılırken, 2006 yılına gelindiğinde üretim kapasitesi 50.000 adete ulaşmıştır. Ayrıca 2006 yılında, üretim hızına göre saatte kesim kapasitesi 6.000 adete yükselmiştir. 2011 yılı itibariyle ise, günlük kesim kapasitesi 90.000’e saatlik kapasite ise 9.000 adete ulaşmıştır.

Etlik piliç kesimhanelerinde iş akışı genel olarak, canlı hayvanların yakalanması ve nakliyesi, canlı hayvanların kesimhaneye alınması, kesim ve kan akıtma, haşlama ve tüy yolma, iç çıkarma, soğutma ve paketleme süreçlerinden oluşur. Bu süreçlerin her birinin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Örneğin, yakalama ve nakliye aşamasında, hayvanların yaralanmamasına ve et kalitesini düşüren morarma ve kanamaların meydana gelmemesine özen gösteren iyi organize olmuş canlı yakalama ekiplerine başvurulmalıdır. Daha sonra hayvanların kesimhanede bekletilmesi sırasında hayvanların sağlıklı kalmaları için bekletildikleri alanın havalandırması büyük önem taşımaktadır. Piliçlerin askılara asılması sırasında da yine yaralanma, morarma ve kanamalara yol açılmaması önemlidir.

Bu bağlamda, Beyza Piliç’in entegre üreticilerinden temin edilen kesim ağırlığına erişmiş piliçler, özel araçlarla Beyza Piliç kesimhane tesisine ulaştırılırlar ve burada piliçlerin uygun koşullarda kesim hattına aktarılmasıyla üretim süreci başlar. Piliçler üretim hattına asıldıktan sonra, İslami usullere uygun olarak, bayıltmadan ve elle kesim gerçekleştirilir. Daha sonra otomatik tüy yolma ve iç çıkarma süreçleri otomatik makineler ile el değmeden uygulanır. Hava ile soğutma aşamasından geçen Beyza Piliçleri, parçalama, tabaklama ve poşetleme ünitelerindeki işlemlerden sonra, 0C ila +4C’de muhafaza edilecekleri birimlere aktarılır. Üretim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, soğuk zincirin kırılmamasına azami özen gösterilmek suretiyle, Beyza Piliçleri frigorifik araçlarla bayilere ve satış noktalarına ulaştırılır.

Temel ilkesi müşterilerinin güvenle tüketebileceği ürünler sunmak olan Beyza Piliç’te üretimin her aşaması titiz kontrollerden geçirilmekte ve bu sayede yüksek kalite, lezzet ve güvenilirliğe sahip ürünler elde edilmektedir. Beyza tesislerinin hijyen kontrolleri kapsamında ürünlerle temas eden işçilerin ellerinden kullanılan ekipmanlara, hammaddeden ambalajlara kadar sürece dahil olan her aşama uzman ekipler tarafından denetlenmektedir.

Hijyen ve sağlık koşulları kontrolleri, sürece dahil olan girdilere ilişkin kontrollerin yanısıra, düzenli olarak kalite güvence birimleri tarafından gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon kontrollerini de kapsar. Mikrobiyolojik ekimler sayesinde, ürünlerin belirlenen sağlık standartları dahilinde hazırlanması sağlanır ve mikrobiyolojik floraları belirlenerek hijyenik olarak uygunlukları denetlenmiş olur.

Çevrenin korunması konusundaki görevlerinin de bilincinde olan Beyza, atık yönetimi konusunda da azami özeni göstermektedir. Bu bağlamda, Beyza tesislerinde kesimhaneden kaynaklanan atık sular arıtma tesisinde arıtılır, düzenli olarak çıkış suyu değerleri kontrol edilir ve arıtılan suyun büyük bir kısmı diğer amaçlarla tekrar kullanılır. Arıtma tesisi çıkış suyu parametreleri ve baca gazı emisyon değerleri yasal olarak düzenlenmiş sınırların altında olan Beyza Piliç kesimhanesi deşarj ve emisyon iznini almaya hak kazanmıştır.