Kesimhane

Beyza Piliç, kesimlerini saatte 9.000 adet kesim kapasitesiyle Adana’da yer alan tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Kesimi yapılacak olan piliçler, Beyza Piliç’in entegre üreticilerinden temin edilmektedir. Piliçler, özel taşıma araçlarıyla tedarikçilerden alınarak kesim tesisine ulaştırılmakta ve burada piliçlerin kesim hattına alınması ile üretim süreci başlamaktadır. Taşıma hattına asılan piliçler, İslami usullere uygun olarak bayıltmadan, tek tek elle kesilmektedir. Üretim sürecinde Beyza Piliç’i sektördeki rakiplerinden farklı kılan özellik, Beyza’nın ‘bayıltmadan elle kesim’ yöntemini uyguluyor olmasıdır. Uygulanan bu yöntemde, hem ‘bayıltmadan’ hem de ‘elle’ kesim yapılıyor olması önem arz etmektedir. Kesimi gerçekleştirilen piliçler, daha sonra sektördeki en ileri teknolojik imkanların kullanıldığı tesis içerisinde, otomatik makinelerle işlem yapılan tüy yolma ve iç temizleme aşamalarına aktarılır. Hijyenik koşullarda temizlenmiş olan piliçler, son olarak piyasa taleplerine uygun olarak farklı ürünler şeklinde hazırlanarak piyasaya dağıtımları gerçekleştirilir.

Tüketici sağlığı, hijyen ve güvenilirlik gibi prensipleri ön planda tutan Beyza, üretimin her aşamasında ürünlerin sağlık ve hijyen unsurlarını titizlikle kontrolden geçirmekte, tesislerin hijyen kontrolleri kapsamında ürünlerle temas eden işçilerin ellerinden kullanılan ekipmanlara, ham maddeden ambalajlara kadar sürece dahil olan her aşama uzman ekipler tarafından denetlenmektedir. Hijyen ve sağlık koşulları kontrolleri, sürece dahil olan girdilere ilişkin kontrollerin yanısıra, düzenli olarak kalite güvence birimleri tarafından gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon kontrollerini de kapsar. Gıda maddeleri üzerindeki mikro-organizmaların miktarının belirlenmesine yönelik bir işlem olan mikrobiyolojik ekimler sayesinde, ürünlerin belirlenen sağlık standartları dahilinde hazırlanması sağlanır ve mikrobiyolojik floraları belirlenerek hijyenik olarak uygunlukları denetlenmiş olur. Her aşamada ödün verilmeksizin uygulanan bu denetimler sayesinde, Beyza müşterilerine güven ve huzurla tüketebilecekleri, lezzetli ve sağlıklı ürünler sunmaktadır.

Beyza Piliçleri’nin üretim sürecinde, ‘soğuk su ile soğutma’ yöntemine kıyasla çok daha sağlıklı bir yöntem olan ‘hava ile soğutma’ yöntemi kullanılmaktadır. Hava ile soğutma aşamasının ardından, piliçler parçalama, tabaklama ve poşetleme birimlerinde işlem görür ve 0C ila +4C’de muhafaza edilecekleri depolara aktarılır. Dağıtım aşamasında, Beyza Piliçleri frigorifik araçlarla soğuk zincir kırılmadan bayilere ve satış noktalarına sevk edilir.

Tüketicilerin sağlığının yanısıra, içinde yer aldığı çevrenin de hijyen ve sağlık koşullarını gözeten Beyza, atık yönetimi konusunda da azami özeni göstermektedir. Kesimhane tesisinden kaynaklanan atık sular, arıtma tesisinde arıtılır, düzenli olarak çıkış suyu değerleri kontrol edilir ve arıtılan suyun büyük bir kısmı diğer amaçlarla tekrar kullanılır. Arıtma tesisinin çıkış suyu parametreleri ve baca gazı emisyon değerlerinin, yasal olarak düzenlenmiş sınırların altında olması sayesinde, Beyza Piliç kesimhanesi deşarj ve emisyon iznini almaya hak kazanmıştır.

Kesimhane